U

Spadli jste někdy v dětství a rozbili si koleno? Pravděpodobně jste si na ně v první chvíli přiložili ruce, že ano? Nebo vám ho někdo pofoukal? Protože s dechem se pojí životní síla. Stalo se vám, že když se někdo na vás upřeně zezadu díval, vycítili jste jeho pohled a otočili se?  Pohledem se také dá předávat energie. To všechno jsou věci, které zažil každý z nás a jsou pro všechny stejné, protože to jsou způsoby chování podmíněné vírou, byť nepřiznanou, v to, že člověk je něčím víc než jen tělem a že svět kolem nás a bytosti v něm jsou s námi spojené tak, jako my jsme spojeni s nimi. Naše stránky jsou určeny všem, kdo jsou otevřeni myšlence, že člověk není jen strojem, který reaguje a interaguje podle předepsaných algoritmů evolučního vývoje, a kdo se chtějí dozvídat o možnostech, jak lze s Univerzální Energií pracovat.

Víra v to, že zde existuje něco, co nás přesahuje, jde ruku v ruce s tou Velkou otázkou „Co to je?“, na kterou bychom v našem chápání světa mohli odpovědět „Energie“. A s další velkou otázkou „Kde to je?“,  kdy odpověď může znít „Uvnitř nás“.

Nemáme ambice vykládat nějaké absolutní pravdy, které neexistují. Tedy alespoň ne takové, které by byly sdělitelné na papíře. Snad každý ví, jak vypadají lidé, kteří jsou zamilovaní – vypadají krásně, mají spoustu energie, v životě se jim daří, na co sáhnou. Vědci řeknou, že se jedná o hormony. Kovaný esoterik bude říkat něco o vibraci. Oba dva názory nejsou významné. Významnější je obecná zkušenost, díky které víme nebo alespoň tušíme, že zde je nějaká energie, která způsobuje to, že žijeme, milujeme, sníme, cítíme, víme.

Univerzální Energie propojuje navzájem celý Vesmír a stejně tak pracuje i uvnitř každého člověka. Do jaké míry jsme si tohoto fungování Univerzální Energie uvnitř nás vědomi, do takové míry se stáváme vědomými tvůrci své každodenní reality. Energie vyslaná s určitým záměrem přinese určitý výsledek. Energii vysíláme, a tedy s ní pracujeme, i když „jen“ myslíme, a i když si toho nejsme vědomi. Jestliže v sobě chováme nenávist k určitému člověku nebo odsuzujeme určitou skupinu, odraz tohoto postoje se projeví v našem vnějším světě. Myslím-li si, že bohatí lidé jsou zloději a nezaslouží si svůj majetek, jen těžko se sám stanu bohatým. Rozhodující okamžik přichází ve chvíli, kdy si uvědomíme tento „zákon akce a reakce“ v praxi a přijmeme ho. Pak můžeme začít vědomě pracovat s Energií. A chceme-li, můžeme se učit a inspirovat se nesčetnými praktikami a cestami, jak do svého těla, ducha nebo obecně života přivést více čisté Univerzální Energie a s její pomocí se snažit v každém okamžiku, v každém tady a teď spočinout v harmonii s Univerzem.

Tak jako je nespočet způsobů, jak vyjadřovat lásku ke svým bližním, tak je i nespočet způsobů, jak se obracet na to, co nás přesahuje. Proč to lidé nedělají jen jedním způsobem? Který je ten správný? Pro lidi s otevřenou myslí není žádný způsob univerzálně lepší než druhý. Na některé otázky neexistují jednoduché odpovědi v černobíle matrici ano/ne a než se snažit přesvědčovat ostatní o správnosti svého modelu světa, je praktičtější napřít k energii k přijetí dokonalosti světa právě takového jaký je, s veškerou jeho rozmanitostí a ano, i s tím, co ze své individuální pozice vnímáme jako zlo.

Cesta jógy jakožto každodenního stylu života, po které se ubíráme a jejíž část sdílíme pro inspiraci s návštěvníky našich lekcí a kurzů, je krásná v tom, že nám dává odpovědi ne kvůli ukojení zvědavosti, kvůli odpovědím samotným, ale kvůli nalezení způsobu fungování, který je pro nás jako konkrétního člověka tím nejradostnějším možným s ohledem na aktuální stav našeho těla, mysli, ducha, na naši aktuální pozici v životě.