Co je Zasvěcení

Životní výzvy, kterým v životě čelíte a které nabývají podobu různě hozených rukavic, jsou jistými formami "zasvěcení" vzhledem k tomu, že vliv jedněch událostí na váš život končí a začíná vliv jiný. Staré překonané vzory nahrazují nové výzvy a vy zažíváte posun, ačkoliv to tak v první chvíli třeba nevypadá...

celý článek

Co je Reiki

Můžeme se dívat na strom jen jako na strom nebo se můžeme zahledět dál a pokusit se cítit za stromem něco Víc. Co je onen rozdíl, který posouvá objekt stromu v živoucí bytost? Snad každá lidská kultura se snažila tento pojem uchopit, přetransformovat jej do jazyka a tlumočit dál.

celý článek

Způsob výuky Reiki

Na prvním místě je třeba říct, že i když mluvíme o různých směrech výuky Reiki, vždy se bavíme o Jediné energii. Neexistuje jedna a pak druhá Reiki, existuje pouze Jedna Reiki = Šakti = Síla. To, co se liší, je náš přístup k práci s ní, který je dán povětšinou historickým a kulturním zázemím.

celý článek

Východní směr výuky

KOMYO REIKI KAI je systém práce s Reiki, který je velmi přímý a jednoduchý. Nic nekomplikuje a lze jej předávat každému připravenému člověku bez zbytečného hlubokého bádání nad duchovními termíny.

celý článek

Západní směr výuky

Jedná se o systém práce s energií, který, ačkoliv se narodil na Východě, prošel procesem přesunu původně japonských učitelů do západních zemí kvůli nepříznivým podmínkám (válka). Tito učitelé jej předávali generaci nových, na západě narozených, učitelů, jejichž myšlení bylo bližšší našemu kulturnímu prostředí, chápání světa a uspořádání mysli.

celý článek

Terapie

Zde jsou hlavní vlastnosti energie Reiki, které Vám mohou dát snadnější představu o její využitelnosti na terapiích, ale i v duchovním životě.

celý článek

Koučink

Zde vycházím z mé více jak osmnáctileté zkušenosti z oboru personálně organizačního poradenství, kdy jsem se téměř každodenně pohyboval v prostředí zasahující střední a vyšší management v nadnárodních koncernech a velkých firmách, souběžně s prací na sobě, psychoanalytickou sebereflexí a vůbec duchovním růstem.

celý článek

Praktika

Cílem praktik je vytvořit možnost setkávat se a sdílet své zážitky z individuální praxe na Cestě Reiki všem, kdo prošli kterýmkoli z mých kurzů, stejně jako těm, kdo ještě s Reiki nepřišli do kontaktu a chtějí se zeptat na něco ohledně jógické cesty Reiki či si vyzkoušet, co to Reiki je.

celý článek

Karuna

Překlad sanskrtského slova KARUNA užívaného v hinduismu, buddhismu a zenu znamená soucitný čin vedený láskou a spravedlností.

celý článek

Šaktipát

Šaktipát je požehnáním na jógické cestě Síly, na cestě Reiki a slouží k duchovnímu prohloubení, někdy i nastartování duchovního vývoje. Šaktipát je dáván Reiki samotnou a ne osobou mistra a jeho energií.  Je zde nutná připravenost příjemce na tento dar. Účelem šaktipátu je duchovní pokrok příjemce, kdy energie šaktipátu většinou neplyne tam, kde nebyla splněna základní podmínka: snaha a úsilí o sebepoznání.

celý článek

Reiju

REIJU je požehnáním Reiki samotné, které se předává praktikantům Reiki za účelem prohloubení jejich duchovního snažení. Pokud pro něj příjemce vytvoří příhodné podmínky, vede k zesílení uvědomění si svého vlastního Vědomí bytí.

celý článek

DIKŠA (DIKSHA)

Fenomén Dikša, nazývaný také požehnání Jednoty začal být předáván v linii Sri Amma a Sri Bhagavan jejich synem Sri Krishnajim spontánními přenosy Šakti následovanými sebeuvědomovacími procesy po přiložení rukou s žádostí o duchovní pomoc mezi připravenými praktikanty v Bhagavanem založené škole "Jeevaashram", která je nyní známá pod názvem "Satyaloka".

celý článek