R

Nejde to. A přitom všichni samozřejmě vědí, že strom je živý, že má kořeny, větve, dub ty vykrojené listy, bříza kůru podobnou papíru… Ale to ještě není ono. Pak jsou zde lidé, kteří dokážou ke stromu přijít s otevřeným srdcem a cítit jeho živoucí podstatu, puls jeho nádechů a výdechů. Tito lidé v sobě probudili vnitřní smysly a dokáží hledět na „realitu“ způsobem, který nám dnešní doba umožňuje po tolika letech, během nichž jsme ztratili imaginativní schopnost sebepoznávání. A mezi okruh těchto lidí patří mimo jiné i ti, jejichž vnitřní schopnost poznávat se obohatila skrze energii Reiki.

Špatně se popisuje tato složka, nelze totiž tak snadno zařadit, označit a uložit do nějaké ze škatulí, které si jako lidstvo tak rádi vytváříme, abychom si usnadnili proces poznávání, kolikrát si neuvědomujíce, že některé poměrně zásadní věci nelze chápat pomocí měřítek vytvořených lidským mozkem, jelikož projev námi poznávaný je natolik živoucí, že vytváří nekonečnou mnohost svých projevených forem. Proto platí, že čím více pak člověk chce poznávat skrze energii Reiki svůj vnitřní, ale i vnější svět, tím více se v něm a ve všem, na co nahlíží, budí jeho vlastní Život. Takto lze vyjádřit jeden ze způsobů jak můžeme Reiki chápat. Život.

Nebo se můžeme zaměřit na jiný aspekt této energie a zjistíme, že vnímáme Lásku, což je však pro popis a začlenění do nějaké osnovy ještě horší. Jak charakterizovat něco, co se musí prožít, tak, abychom to opravdu pochopili? Na tomto pojmu je zádrhelem abstraktní rovina, ve které se význam tohoto slova může pohybovat. Konkrétní vyjádření však může kolikrát dosti pokulhávat za přesvědčením, které si o sobě vytváříme.

Reiki není náboženství a i když určitá pravidla k dodržování zde jako ve všem co existuje jsou, Reiki neobsahuje nějaký systém předkládaných forem, ve které máte věřit, tak jako tomu bylo dříve po celá staletí u některých církví a náboženských skupin. Nastává čas, kdy vy jste ti, kdo poznávají bez institucí, spolků, které by vám předhazovalym v co a jak máte věřit.

Reiki je systém založený na práci s energií, pro kterou bylo v historii lidstva vždy vyčleněno místo, a tento systém tak není zcela novým objevem, jak by se mohlo po boomu Reiki v nynějším čase zdát. Reiki odedávna putovala s lidstvem v nějaké ze svých nesčetných podob (Prána – Indie, čchi – Čína, ki – Japonsko, ka – Egypt, mana – Amerika). Nicméně ne vždy zde byla vůle sdílet informaci o skrytých možnostech jedince v takové šířce v jaké nám to umožňuje dnešní doba. To, co bylo výsadou několika málo jednotlivců či různých společenství, je nyní možností pro kohokoliv, kdo je připraven přijmout tento dar.