D

Fenomén Dikša, nazývaný také požehnání Jednoty začal být předáván v linii Sri Amma a Sri Bhagavan jejich synem Sri Krishnajim spontánními přenosy Šakti následovanými sebeuvědomovacími procesy po přiložení rukou s žádostí o duchovní pomoc mezi připravenými praktikanty v Bhagavanem založené škole „Jeevaashram“, která je nyní známá pod názvem „Satyaloka“.

Sri Krishnaji pak učil své žáky způsob, jak toto požehnání předávat dál.

Dosažené výsledky se však samozřejmě lišily a liší dle připravenosti žáka tento dar přijmout a dle vůle Nejvyšší Inteligence samotné.

Dikša je tudíž šaktipátem, darem zpřítomnění uvědomování si sebe sama, a je daleko více spojená s konkrétní linií mistrů (Amma Bhagavan) a školou Satyaloka, než je tomu třeba u REIJU.

Opět připomínám, že i přes výše uvedené skutečnosti, nositelem Dikši není osoba člověka, který ji předává, ale samotná Šakti – Jednota. Značný vliv na otevření tohoto prostoru působení mají v tomto konkrétním případě Sri Amma a Sri Bhagavan.

Více o Bhagavanovi a jeho škole naleznete v tomto odkazu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kalki_Bhagavan