E

Mnozí její úlohu v lidském sebepoznávání podceňovali až potírali, snad nejznámějším příkladem je „křesťanské“ pronásledování a likvidování ženského principu spojeného s obracením se k přírodním silám. A mnozí si ji možná naopak idealizovali, jak je tomu v dnešní době široké popularity novopohanských kultů.

Tvářit se jako duchovní bytosti, které se plně v proudu uživatelské mystiky nestarají o padlý svět okolo sebe a myslí si, že v něm neexistují, je virtuální realitou. Ale ani nahlížení na Přírodu naopak jako na všespásný esoterický prvek není východiskem.

Historicky nejznámější školou opírající se o přírodní svět je druidská škola, která měla strom za posvátný prvek, za bránu pro komunikaci s božstvím. Její adepti, kteří celý život věnovali studiu duchovních procesů obsažených v přírodních silách dle pravidla hermetické školy – jak na hoře tak dole, jak v malém tak ve velkém, se stávali služebníky ovládající síly v Přírodě ukryté. Málokdy se však obraceli někam mimo sebe do okolní přírody – obraceli se do přírody UVNITŘ sebe samých a tím pronikali Ven.

Křesťanské a pravoslavné prakticky laděné modlitby spočívající v obracení se na tichou tvář Boží – Přírodu – vedly adepty k uvědomění si přesahu personálního vědomí sebe sama k Vědomí transpersonálnímu.

Indiánské a africké kmeny, které západní civilizace tak pyšně pokládá za primitivní, se vždy opíraly o vědění ukryté v rostlinné a živočišné říši, všímali si cykličnosti v ní, archetypálních klíčů.

A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál…

V mé škole se naučíte bezpečným základům – pracovat s energií stromů a obracet se na ně jako na bránu do světa přírodních sil při současné praxi očisty mysli.

Pakliže máte zájem o kurz, neváhejte mne kontaktovat pomocí kontaktního formuláře na těchto stránkách.