K

Osvícený čin konaný osvíceným člověkem skrze vědomí jednoty všech bytostí je veden právě soucitem, láskou a spravedlností vzhledem k uvědomované propojenosti jednotlivce s celkem a naopak. Buddhismus ještě také říká, že KARUNA musí být k dosažení správného výsledku doprovázena prajnou neboli moudrostí.

Karuna-Ki je energií, která tedy pracuje hlavně se srdečním centrem.

Karuna-Ki nás také vede k opravdovému odpuštění, které pak není jen termínem, jenž praktikujeme, protože je to dobré. Obsahuje poznání, že odpuštění je hranicí mezi svobodným životem a připoutanou nevědomostí o sobě a významu druhých pro náš život.

Pokud dokážeme odpuštění prožít a žít jej ve velkých i drobných situacích našeho každodenního života a vyhneme se pouze se sžitím se s odpuštěním jako s dobrou a výhodnou ideou, získáme tím opravdovou duchovní samostatnost a bytostnou svobodu – KARUNU.

Zájemci o individuální kurz kontaktujte mne přes kontaktní formulář na těchto stránkách.