K

Což mi dovolilo poznat specifickou oblast pracovně-mezilidských vztahů v jejich plné šíři, stejně jako možností reakce na krizovou situaci v tomto dosti specifickém a drsném prostředí dneška a to v součinnosti s během vlastního intenzivního procesu duchovního růstu.

Proto vím, že stanovení optimálních hranic v dnešním pracovním prostředí je velice důležité zejména pro lidi, kteří se zaobírají duchovními principy, stejně jako propojení tématu duchovního hledání s běžným životem ze kterého pracovní oblast nelze vyjmout, poněvadž tvoří jeho důležitou součást.

 

Na první pohled by se mohlo zdát že tyto oblasti spojit nelze, a ačkoliv správně vytvořenou hranici není snadné nalézt, není to nemožné, ba co víc pakliže ji naleznete, ohromně vyrostete a dokonce urychlíte svůj duchovní růst v návaznosti na fakt, že díky rovnovážnému propojení práce s duchovní částí Vaší bytosti, kdy nejednáte na úkor ani jedné z těchto složek, získáte pevnější zakotvení v realitě a tím se dostanete dále.

Nabízím klasická kaučinková sezení 60-90 min dle individuální situace v minimálně pěti, nejlépe pak osmi opakováních. Každé sezení má svou strukturu a vždy se dostaneme hlouběji k příčině problému.