1

V kurzu vycházíme z tradice Reiki s tím, že po celou dobu nespopuštíme ze zřetele fakt, že se jedná o energii univerzální a že i při zachování určitých tradičních postupů je věcí každého jednotlivce jak právě on či ona k práci s energií přistoupí, pokud je tak činěno se záměrem, který nijak neomezuje svobodnou vůli ostatních.

JAK KURZ PROBÍHÁ ?

 

Základní kurz sestává z pěti tříhodinových setkání v našem studiu Athelas v Praze a závěrečného celodenního rituálu. Mezi jednotlivými setkáními účastníci kurzu pracují samostatně na objevování univerzální energie a prohlubování svého vztahu s ní. Stejně tak i během našich setkání nejsou účstníci kurzu pouhými posluchači, ale aktivně se podílejí na práci v kurzu.

1. setkání: Základní otázky o práci s energií

Během prvního setkání si ujasníme, co vás k práci s energií přivádí, popovídáme si o povaze univerzální energie a pomocí praktických cvičení si tuto energii uvědomíme v aktuálním čase.

2. setkání: Předávání energie

Druhé setkání věnujeme léčivým vlastnostem energie a vyzkoušíme si, jak těchto vlastností prakticky využívat pro sebe i pro ostatní, a to především v oblasti fyzického těla.

3. setkání: Základní meditace na podporu práce s energií

Když jsme si vyzkoušeli, jak s energií pracovat na svém těle i jak ji nechat proudit k dalším lidem, můžeme se pověnovat jednoduchým meditacím a tipům na cvičení, která budou kultivovat náš vztah s univerzální energií. Takový je obsah našeho třetího setkání.

4. setkání: Rituál a práce s podvědomím

V našem čtvrtém setkání se podíváme na to, jak je rituál, v obecném smyslu slova, cestou ke spojení se svým podvědomím, poznání vzorců v něm ukrytých a možností dle své svobodné vůle tyto vzorce měnit.

5. setkání: Práce se symbolem

Páté setkání věnujeme posilování záměru při práci s energií pomocí určitého symbolu.

6. závěrečný rituál

Na závěr základního kurzu se společně vypravíme na energeticky významné místo, kde energie zde přirozeně přítomná podpoří zasvěcení absolventů kurzu pro další práci s energií.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cena kurzu

Cena základního kurzu: 2500 Kč (hrazeno postupně á 300 Kč/ 3h setkání a 1000 Kč/ závěrečný celodenní rituál)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Změna termínů jednotlivých setkání vyhrazena. Účastníci kurzu budou o případné změně včas informováni.

Přihláška na kurz

* Zasvěcení a terapie nejou vhodné pro osoby, které užívají psychofarmaka, a všeobecně pro osoby trpícími težšími psychickými problémy.

Vzhledem k legislativní situaci v ČR je mou povinností vás upozornit, že mnou nabízené služby nenahrazují lékařskou péči a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Nejbližší termíny:13.02.202027.02.202012.03.202026.03.20209.04.202025.04.2020 - 25.04.2020