N

V kurzu vycházíme z tradice Reiki s tím, že po celou dobu nespopuštíme ze zřetele fakt, že se jedná o energii univerzální a že i při zachování určitých tradičních postupů je věcí každého jednotlivce jak právě on či ona k práci s energií přistoupí, pokud je tak činěno se záměrem, který nijak neomezuje svobodnou vůli ostatních.

JAK KURZ PROBÍHÁ ?

 

Navazující kurz sestává z dvanácti tříhodinových setkání v našem studiu Athelas v Praze a závěrečného celodenního rituálu. Mezi jednotlivými setkáními účastníci kurzu pracují samostatně na objevování univerzální energie a prohlubování svého vztahu s ní. Stejně tak i během našich setkání nejsou účastníci kurzu pouhými posluchači, ale aktivně se podílejí na práci v kurzu.

 

KOMU JE URČEN ?

 

Kurzu se mohou zůčastnit všichni naši absolventi praktického kurzu práce s Energií, po jeho úspěšném završení.

Do jeho běhu se mohou přihlásit a začít jej navštěvovat kdykoliv v průběhu roku.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cena kurzu

Cena navazujícího kurzu: 6000 Kč (možno platit po částech při jednotlivých setkáních, postupně á 300 Kč/ 3h setkání 12 x do roka plus 1000 Kč/ závěrečný celodenní rituál)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Změna termínů jednotlivých setkání vyhrazena. Účastníci kurzu budou o případné změně včas informováni.

Přihláška na kurz

* Zasvěcení a terapie nejou vhodné pro osoby, které užívají psychofarmaka, a všeobecně pro osoby trpícími težšími psychickými problémy.

Vzhledem k legislativní situaci v ČR je mou povinností vás upozornit, že mnou nabízené služby nenahrazují lékařskou péči a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Nejbližší termíny:9.05.20196.06.201911.07.20198.08.20195.09.201910.10.20197.11.20195.12.20199.01.202013.02.202013.03.20202.04.2020