P

Ať už se jedná o ty z Vás, kteří  prošli kterýmkoli z mých kurzů, stejně jako s těmi, kdo ještě s Reiki nepřišli do kontaktu a chtějí se zeptat na cokoliv ohledně jógické cesty Reiki či si vyzkoušet, co to Reiki je.

Program na praktikách je rozdělený do dvou části. V první se věnujeme meditaci nad Reiki, kdy využíváme soustředění se na jednotlivá centra Síly a necháváme tuto Sílu je oživovat, či pomocí pranajámy a dechových cvičení prohlubujeme svou schopnost vést Reiki.

 

V druhé části se pak účastníci reikují navzájem či se posílá Reiki tam, kde je momentálně třeba. Praktika jsou zakončena šaktipátem každému účastnikovi praktik jakožto požehnáním pro další individuální praxi.

Praktika se obvykle, až na pár výjimek (viz záložka Kurzy), konají každý první čtvrtek v měsíci a začínají okolo 18.00 hodiny a končí nejpozději ve 21:30 dle počtu účastníků.

Na praktikách se věnuji jak skupince, tak i individuálním dotazům.

Vstupné je symbolické a činí 100 Kč.

Hlavním poselstvím praktik, je že setkávání se s spřízněnými dušemi, pomáhá našemu individuálnímu snažení. Setkávaním také projevujeme zájem o Reiki samotnou a to ve frekvenci setkávání se skupinou (jednou do měsíce), která je uskutečnitelná pro každého, koho práce s Reiki doopravdy baví.

Program je nevázaný fixně, každý má možnost sdílet své zkušenosti s Reiki ve formě, kterou uzná za vhodnou a není zde předkládán jediný pohled na Reiki, jakožto jediný správný. Respektujeme rozmanitost individuálních zkušeností, nicméně předpokládáme též schopnost naslouchat a zároveň neodsuzovat.