S

 

Mark Hosak a Walter Lubeck

 

Kniha předkládá esoterický původ Reiki, věnuje se buddhistickému filosofickému zázemí a její přesah do dalších esoterických disciplín je ohromný. Je plná praktických cvičení práce se symboly a s magií tvarů vůbec, a to ze všech možných úhlů pohledu. Hosak se velmi dobře orientuje v buddhismu, šintoismu a japonském tradičním šamanismu (Šugendó) a laikovi dokáže vše podat srozumitelnou formou. A v neposlední řadě se v knize dozvíte něco o základech kaligrafie.