S

 

 

 

Jiří Krutina

Obdiv k Síle, jež je tvořivou mocí, Vědomím, Věčnou blažeností, Nektarem Bohů, a její hojná přítomnost z knihy přímo tryskají. A nebojte se, že výkladu psanému jazykem filosofie kašmírského šivaismu neporozumíte – požádejte si o Reiki a nad textem meditujte, to je vždy u tohoto druhu literatury to nejlepší. 🙂