A

 

 

ATHELAS
PROSTOR PRO REIKI

Athelas je prostor určený pro práci na sobě, kde se učíme jak co nejlépe pracovat s energií Reiki, která nás vede na naší Cestě za Pravým Já a je cestou Jógy, každodenního stylu života, ve kterém usilujeme o poznání toho, co nás přesahuje – Vědomí sebe sama – JÁ JSEM. Kurzy Reiki a společné Meditace pořádám pro ty, kdo upřímně usilují o poznání sebe.

Přeji vám hojnost duchovního požehnání na vaší Cestě za objevováním největšího tajemství Universa –  vlastního Já.

Reiki je systém založený na práci s energií, pro kterou bylo v historii lidstva vždy vyčleněno místo, a tento systém tak není zcela novým objevem, jak by se mohlo po boomu Reiki v nynějším čase zdát. Reiki odedávna putovala s lidstvem v nějaké ze svých nesčetných podob (Prána – Indie, čchi – Čína, ki – Japonsko, ka – Egypt, mana – Amerika). Nicméně ne vždy zde byla vůle sdílet informaci o skrytých možnostech jedince v takové šířce v jaké nám to umožňuje dnešní doba. To, co bylo výsadou několika málo jednotlivců či různých společenství, je nyní možností pro kohokoliv, kdo je připraven přijmout tento dar.