A

 

ATHELAS
PROSTOR PRO PRÁCI S ENERGIÍ

Co si představit pod pojmem Univerzální Energie a práce s ní? V průběhu věků se Univerzální Energii říkalo a říká různě – prána (Indie), čchi (Čína), ki (Japonsko), ka (Egypt), mana (Tichomoří), Živa (středoevropský prostor). Podstatné je, že se jedná o Energii, která nás všechny přesahuje, utváří a vyživuje.

Systémů práce s Univerzální Energií je bezpočet. Pokud jste připraveni na sobě pracovat, zveme vás ke sdílení části naší cesty, do které se promítají systémy a techniky, v nichž jsme jako žáci a učitelé byli vycvičeni a které předáváme dál. S tím, že způsobů práce s Univerzální Energií je tolik, kolik je na světě lidí. Jako průvodci vám otevíráme dveře a dále je na vás, jakou cestou budete pokračovat.

V Athelasu můžete navštěvovat kurzy dvojího typu, jejichž společným jmenovatelem je, že představují svým účastníkům cestu Jógy jakožto každodenního stylu života, ve kterém usilujeme o odkrývání toho, co nás přesahuje. V kurzech nazývaných Kurzy práce s Univerzální Energií se budete učit praktikám (znovu)objeveným japonskými mistry a praktikám vycházejícím z magie, ať už magie tradiční nebo moderních magických přístupů s prvky wiccy a orientace na síly přírody. V kurzech zvaných Kurzy přirozené jógy nebo v individuálních lekcích jógy pracujeme s Energií především prostřednictvím ásanové praxe a dále pránájamy, meditace a dalších technik vycházejících z Pataňdžáliho osmistupňové stezky jógy. Seznam aktuálně vypsaných kurzů najdete v záložce Kurzy na tomto webu.

Nejpodstatnější na tom, co (se) učíme v kurzech, je, jak dokážeme poznatky a informace přenést do praktického života a zhodnotit je v každodenním počínání. Přejeme vám hojnost požehnání na vaší cestě za objevováním největšího tajemství Universa – vlastního Já.