R

Z mé zkušenosti a z reakcí mých reikistů na ně je pociťováno jako zesílení pocitu blaženosti a uvědomování si sounáležitostii všech bytostí, včetně následného zesílení schopnosti vést Reiki.

Vede k prohloubení vztahu s Reiki a pomáha studentovi v jeho individuální praxi mimo naše setkávání na praktikách a kurzech.

Někdy vede k náhlému pochopení dynamiky právě prožívaného konfliktu a vede nás k jeho klidnému a pro všechny zúčastněné nejlepšímu vyřešení.

Někdy působí tak, že „negativní“ situaci dočasně zvýrazní, aby se mohla vzápětí zcela vyléčit, přesně dle homeopatického celostního principu.

Reiju je druhem šaktipátu, který jako všechny tyto milosti dané nám lidem pro pomoc na naší duchovní Cestě, nepochází od osoby, která jej ve fyzickém těle předává (i když to tak fyzickému zraku může připadat), ale pochází od Nejvyšší Inteligence – Reiki – Šakti samotné.

Pro optimální působení Reiju je nutné určité vnitřní nastavení příjemce, a to povětšinou z hlediska úsilí a upřímnosti v duchovním životě. V menšině případů pak platí, že jej dostanou i ti, kteří tyto podmínky v daný okamžik nesplňují, což je plně v režii samotné Reiki a důvod, proč tomu tak je, mi není znám.

Reiju zařazujeme na konec našich každoměsíčních setkání Reikistů, či na některých kurzech  a někdy individuálně na terapiích Reiki.