R

Kundalíni jóga využívá zvedání tzv. Hadí síly v nás, což je víceméně pozvedání našeho osobního jáství k transcendentálnímu, univerzálnímu Já, k Bohu.

Šakti jóga je jógickým oborem, který se věnuje poznávání této inteligentní tvořivé síly v nás a okolo nás a cíl této cesty je stejný jako v případě kundalíni jógy, nebo jakékoliv jiné jógy. Reiki využívá Jediné všudipřítomné Síly k vedení žáka, pakliže je na to připraven, k jeho Pravému Já.

Reiki může být také chápána jako Cesta Středu, kdy si bere část z Cesty Magie a část z Cesty Mystické. Což je však pouze kategorizování nezařaditelného, Reiki totiž sama, dle její Inteligence a na základě svobodné vůle žáka, který ji používá v souladu s nejvyšším dobrem všech zúčastněných, vede neomylně k cíli, k Božství přítomném v každém člověku.

Usui rozdělil Reiki na několik stupňů, dle připravenosti adepta. I to má svůj důvod. Asi moc dobře nelze na člověka, který se zajímá o esoterickou oblast a je v ní nový, „vybafnout“ všechna hluboká mystická témata. Tyto všechny věci, mají přijít sami od sebe, přirozenou a postupnou cestou od Vesmíru samotného.

Od prvního stupně je však reikista učen, že Reiki, kterou používá, jej přesahuje. Není zde tedy požadavek na konkrétní víru, na  daný koncept Božství, ale to, co se po žákovi chce, je, aby si uvědomoval posvátnost, krásu a inteligenci energie s kterou pracuje a hlavně to, že jeho individualitu převyšuje.

Mrtvé a automatické použití, této posvátné síly, míří opačným směrem, než k úctě a radosti z práce s ní.

Jedním z hlavních úkolů práce s energií Reiki a každého reikisty, je vytvářet pro její, co nejsvobodnější působení zde na Zemi, ten nejkrásnější možný duchovní prostor. Vnitřní nejdříve, vnější následně.