Š

Ačkoliv jej někteří lidé považují za požehnání mistrem v těle žákovi a omezují se pouze na fyzický akt vztažení rukou na příjemce, který je viditelný fyzickým zrakem, není tomu tak.

Šaktipát je dáván Reiki samotnou a ne osobou mistra a jeho energií.

Je zde nutná připravenost příjemce na tento dar. Účelem šaktipátu je duchovní pokrok příjemce, energie šaktipátu většinou neplyne tam, kde nebyla splněna základní podmínka: snaha a úsilí o sebepoznání.

Menšinu pak tvoří případy, kdy Šaktipát přichází i k těm, kteří toto nesplňují, což je pak plně v režii Reiki samotné jako nejvyšší Moudrosti a jedná se o akt Milosti.

V mé škole je šaktipát předáván vždy na setkání praktikantů či na některých kurzech, někdy i na individuálních sezeních.

Východní větev Reiki pro šaktipát používá výraz REIJU, jeho význam a praktické provedení je stejný jako u některých autorů knih o Krija a Šakti józe.

Používám ještě druhý druhý způsob předání požehnání, jenž opět není v mé režii jakožto nositele energie. Tento způsob předání šaktipátu je však daleko více spojený s konkrétní linií mistrů a je jím DIKŠA (diksha) – Požehnání Jednoty Sri Ammy a Sri Bhagavana. V tomto procesu se přímo žádá o Milost Sri Amma a Sri Bhagavan.

Více se dozvíte v článcích o tom co je to REIJU a DIKŠA v rámci této kategorie.