T

V terapeutickém sezení využívám praxe přirozeného meditativního soustředění se na naši vědomou složku, napojení se na globální vědomí, dle zásad humanistického pojetí terapie a použití symbolické řeči pro komunikaci s podvědomím, vše při plném vědomí klienta a jeho přímém zapojení na léčebném procesu. Jsem příznivce asociačního vedení, které upřednostňuji před disociačním vedení terapie. Vycházím z mé více jak 15leté praxe v oboru a zkušenostmi s vedením tohoto druhu terapie s mými klienty.

Cena za jedno sezení je 2.200Kč

Terapie nenahrazuje lékařskou péči, není hrazená pojišťovnami a není vhodná pro osoby jež užívají psychofarmaka, nebo trpí nějakou z duševních poruch a léčí se na ní, stejně jako pro osoby, které jsou pod vlivem návykových, či psychotropních látek.

Nový klient před zahájením terapie podepisuje informativní souhlas.