Co je práce s Univerzální Energií?

Univerzální Energie měla vždy místo v lidském poznávání světa. Každá kultura ji vnímala pod jiným názvem, ale vždy zde měla své místo. Tak jako je staré lidstvo, tak je stará i práce s Energií.

celý článek

Terapie

V terapeutickém sezení využívám praxe přirozeného meditativního soustředění se na vědomou složku, globální vědomí, dle zásad humanistického pojetí terapie a použití symbolické řeči pro komunikaci s podvědomím, vše při plném vědomí klienta a jeho přímém zapojení na léčebném procesu. Jsem příznivce asociačního vedení, které upřednostňuji před disociačním vedení terapie. Vycházím z mé více jak 15leté praxe v oboru a zkušenostmi s vedením tohoto druhu terapie s mými klienty.

celý článek

Pracovní Koučink

Zde vycházím z mé více jak osmnáctileté zkušenosti z oboru personálně organizačního poradenství, kdy jsem se téměř každodenně pohyboval v prostředí zasahující střední a vyšší management v nadnárodních koncernech a velkých firmách, souběžně s prací na sobě, psychoanalytickou sebereflexí a vůbec duchovním růstem v dnešním pracovním prostředí.

celý článek