V

Ve své praxi se řídím heslem: „Gnóthi se auton“, což volně přeloženo znamená: „Poznej sám sebe a poznáš celý vesmír“. Neustálé obracení se do vlastního nitra za účelem nalezení všech odpovědí je hlavním principem, který ve své škole učím společně s nutností nazírat Sílu – Reiki – Šakti jako Nejlepšího Učitele, Laskavého, Moudrého a ve všech směrech nás, lidské chybující tvory, převyšujícího.

Těžištěm mého duchovního snažení je pro mne, nyní po více než dvanáctileté praxi v oblasti Jógy, pořád práce na sobě. Veřejnosti nabízím výsledky svého duchovního snažení v podobě kurzů Reiki, kterou vnímám z hlediska Jógy. Tedy jako Cestu k Pravému Já, Já jsem – Bohu uvnitř nás, jako každodenní styl života spojený s intenzivní prací na sobě, která v žádném případě není ohraničena jen kurzem či samotným zasvěcením.

Tvořivá síla, s kterou jsem dostal možnost pracovat, si zaslouží od nás všech, kdo se o ní zajímáme, více pozornosti…

Nabízím proto svou pomoc a možnost setkávat se i po kurzech a sdílet zkušenosti v duchovním společenství, které samotné je darem.

Vše, co očekávám od těch, kdo ke mně přijdou, je upřímná snaha posouvat se a vlastní úsilí k tomu vedoucí, stejně jako akceptování faktu, že zde mám určitou roli plynoucí ze zkušenosti a že je skrze mne předáváno určité mimosmyslové sdělení, na které musí být člověk, který chce něco získat, patřičně naladěn.
Takovýto přístup vytváří optimální podmínky pro maximální a bezpečné posuny všech zúčastněných na Cestě Reiki.

Sám Reiki chápu ve světle jógické Cesty Síly – Šakti – tvořivé moci Vědomí Já jsem. Cestu Síly se snažím spojovat s džnánou a praktikovat tak integrální jógu a přitom v jednoduchosti předávat systém Reiki a zůstat věrný tomu, jak jej vytvořil Mikao Usui. Tedy tak, aby zůstal dostupný všem připraveným.

Dále se pokouším o propojení duchovní oblasti s pracovní realitou dneška, a to s ohledem na to, abych nejednal na úkor ani jedné z těchto složek a přesto podřídil princip práce principu Ducha. Ovocem této mé snahy je možnost nabídnout své zkušenosti z působení v oné specifické pracovní realitě dnešního businessu v prostředí zasahujícím střední a vyšší mnagement, které se snažím obohacovat o duchovní rozměr vyplývající z mé vlastní jógické praxe.

Těším se na shledání a přeji Vám hojnost Vědomí!