V

Neustálé obracení se do vlastního nitra za účelem nalezení všech odpovědí je hlavním principem, který učím společně s nutností nazírat Univerzální Sílu samotnou jako Nejlepšího Učitele, Laskavého, Moudrého a ve všech směrech nás, lidské chybující tvory, převyšujícího.

Na své cestě jsem začal s poznáváním Univerzální Energie jako energie Reiki. Ta mne dodnes inspiruje z hlediska své jednoduchosti a „masové“ použitelnosti pro předání všem lidem dnešních časů, kterou japonští mistři vytvořili velmi elegantně a pro každého. K pravidlům Reiki se stále vracím a jejich hloubka a jednoduchost mne vždy překvapí.

Následovalo období dlouhých meditací a průzkumu cest klasických jogínských, jelikož jednoduchý systém moderní Reiki mi nedával odpovědi na všechny otázky. Rychle otevřel některé dveře, ale kvůli modernímu podání esoterické tiché pošty jsem v něm v některých ohledech postrádal hloubku.

Věnoval jsem týdny meditacím a každodenní vícehodinové praxi meditace a roky se věnoval pránájamickým technikám. Posuny na cestě byly obrovské a pády a vzestupy vystřídala nutnost ukotvení.

A pak mne má cesta zavedla k tradiční magii, i jejímu modernímu pojetí, kdy hlavní inspirací byla díla Gardnera, Cunninghama, P. Dunna a dalších a já si uvědomil, že vše, o čem tito autoři píší, jsem již léta přirozeně praktikoval, jen jsem to pro sebe nazýval jinak.

Vždy jsem byl prakticky založený a nebavila mne cesta separace od okolí kvůli meditaci. Vždy jsem se snažil žít takový život, který v sobě spojoval snahu o prohloubení Univerza v sobě a kontakt s Bohem za současného plnění mých pracovních, rodinných a jiných světských povinností a radostí.

Někdy se to dařilo lépe, někdy hůře, ale já jsem na cestě pořád dále a praktické pojetí Cesty k sobě samému jsem již patnáctým rokem připraven sdílet s těmi, kteří taktéž putují a potřebují mou pomoc na Cestě.

Zůstávám přeci jen věrný té naší západní tradici ve smyslu hesla „Modli se a pracuj“, jsem praktik, který už nehledá jiné metody a filosofie než ty, které mají praktický přínos pro každodenní, bdělou a přítomnou živou cestu k Bohyni, Bohu, Duchu Svatému a který si uvědomuje a vede své kolegy inspirací k plnému životu tady a teď, v realitě.