V

Hlavními principy, na kterých je práce Východní školy s Reiki vystavěna, jsou: „Udržuj to jednoduché“ a „Odevzdej se Reiki“.

Byl jsem vyzván k předávání tohoto učení japonským mistrem Hyakutenem Inamotem, který je čtvrtým mistrem v přímé generační linii Mistrů Reiki USUI-HAYASHI-YAMAGUCHI, jež nikdy neopustila Japonsko.

KOMYO REIKI KAI má filosoficky velmi blízko k zen-buddhistickému pojetí práce se sebou.

Vždy, když žádáme o Reiki, tak nás KOMYO REIKI KAI učí, jak „udělat krok stranou“ a nechat Reiki se dít….

… protože my (lidé) samotní neděláme při práci s Reiki z hlediska léčby naprosto nic.

Hyakuten Inamato říká: „Put the hands and then surrender to Reiki“ (polož ruce a odevzdej se Reiki)

KOMYO REIKI KAI má tři stupně praktikantské – Shoden, Chuden, Okuden – a jeden učitelský stupeň Shinpiden.

Pokud vykročíme skrze upřímnost k sobě, za úsilí a pokory nás Reiki dovede k cíli – k Satori – osvícení – uvědomění si svého pravého Já. Což není konec Cesty – pouze začátek.

„Cup of tea – cup od enlightenment“ (Šálek čaje – šálek osvícení)