Z

Práce s energií se tak více orientovala na práci s tvarem a podlehla určité fragmentaci.

Díky této generaci učitelů se „nová“ práce s Reiki rozšířila po celém západním světě a nyní je i v samotném Japonsku, odkud Reiki vzešla, západní přístup daleko rozšířenější než ten, který nabízí tradiční větev.

PRVNÍ STUPEŇ:

Je základním stupněm, po jehož absolvování jste trvale naladěni na Zdroj láskyplné životní energie Reiki a můžete ji kontaktně předávat dál sobě a druhým.

DRUHÝ STUPEŇ:

V tomto stupni iniciace pozitivně působí na duchovní příčiny problémů, na disharmonické návyky, zaběhlé a nefunkční vzorce chování, úzkosti, strachy i závislosti za předpokladu, že se upřímně snažíte objasňovat pravou příčinu svých problémů, jejíž zdrojem je falešná totožnost s tím co nejste – pouze tělem – pouze myslí – pouze světem. Pokud dokážete nahlédnout proces tvorby svého ega, naučíte se ve druhém stupni používat mocné symboly, archetypální klíče, kterými lze s energií působit na dálku a v rozličných časových rovinách.

TŘETÍ STUPEŇ:

Mistr, který je ve vás, se ozve a pokud jste v předchozích stupních  pracovali na objevování a opírání se o své Pravé Já – Vědomí – Bytí – provede vás tato vaše niterná energie skrze rozličné překážky až k plnému spojení vašeho života s energií Reiki. Z hlediska struktury se tento systém dělí na léčitelský, ve kterém se učíte novým technikám a rozšiřujete své dovednosti v předávání energie, a stupeň učitelský, kde jsou vám po absolvování léčitelského stupně předány techniky pro zasvěcování druhých.