Z

Na prvním místě je třeba říct, že i když mluvíme o různých směrech výuky Reiki, vždy se bavíme o Jediné energii. Neexistuje jedna a pak druhá Reiki, existuje pouze Jedna Reiki = Šakti = Síla. To, co se liší, je náš přístup k práci s ní, který je dán povětšinou historickým a kulturním zázemím.

Když mluvíme o Reiki (stylu práce ve smyslu odkazu Mikao Usuiho), můžeme, obecně vzato, rozeznávat pouze dvě vetve:

Západní větev – která se z Východu (Japonska) dostala do Západní civilizace
Východní větev – ta, která setrvala v Japonsku

Já ve své škole čerpám z obou větví.

Z východní větve Reiki si beru a předávám její jednoduchost a přímost. Je to cesta charakterizována Zen-buddhistickým přístupem. Je to škola KOMYO REIKI KAI, jež mi byla předána v přímé Usuiho linii japonským mistrem Inamoto Hyakutenem.

Ze západní větve si beru a předávám její dosažitelnost zdejšímu kulturnímu prostředí a západnímu druhu vnímání a myšlení. Je charakteristická používáním tvaru při práci s energií.

Syntézou či spíše integrací obou větví dostáváme pří zachování co nejjednoduššího přístupu k „nauce“ to nejlepší z obou škol. A to nejlepší z toho, co jsem se za těch více než devět let naučil z obou těchto směrů, nabízím ve své škole.

Reiki, pokud se k ní správně přistupuje, vede toho, kdo s ní pracuje, k poznání jeho nitra. Proto je třeba již od začátku práce s ní začít se zkoumáním a očistou své „mysli“, nejlépe pomocí meditační praxe. Počáteční nedogmatické vedení zkušenou osobou je podle mého názoru a zkušeností nezbytné.

Stejně jako vědomí toho, že naše lidství je při práci s Reiki ve vztahu s něčím, co nás ve všech směrech přesahuje, je to nekonečně Moudré a Milující.

Více konkrétních informací naleznete v horní sekci webu PRAXE v kategoriích Západní a Východní větev Reiki.